Sunday, August 18

WOWBiz Ndërkombëtar

Prindërit e shitën për 26 $, sot është ndër aktorët më të njohur në botë

Prindërit e shitën për 26 $, sot është ndër aktorët më të njohur në botë

Pak vetë e dinë historinë e jetës së Jackie Chan. Ai ka vuajtur shumë për të arritur atë që ka sot dhe kjo ka qenë një ndër arsyet pse ka vendosur që të mos i lërë asgjë dja